Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: Τμήμα Β’ Οικονομικού

Εξοφλήσεις Ενταλμάτων Απριλίου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι ως τις 14 Απριλίου 2024 πρόκειται να εξοφληθούν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας: Επισημαίνεται ότι όσοι δικαιούχοι πρόκειται να λάβουν κατά την ίδια περίοδο πληρωμής πρόσθετες αποζημιώσεις από...

Εξοφλήσεις Ενταλμάτων Μαρτίου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι στις 14 Μαρτίου 2024 εξοφλήθηκαν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας: Επισημαίνεται ότι όσοι δικαιούχοι πρόκειται να λάβουν κατά την ίδια περίοδο πληρωμής πρόσθετες αποζημιώσεις από δύο ή και...

Εξοφλήσεις Ενταλμάτων Δεκεμβρίου 2023 – 2η πληρωμή

Σας ενημερώνουμε ότι στις 28 Δεκεμβρίου 2023 εξοφλήθηκαν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας: Εκκρεμούν τα Σαββατοκύριακα όσων απασχολήθηκαν στα ΒΚ Ειδικών Μαθημάτων της Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας, λόγω ελλείψεων στοιχείων, τα οποία θα...

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης

Οι προσληφθέντες/-είσες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 απευθείας στην σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Εξοφλήσεις Ενταλμάτων Δεκεμβρίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2023 πρόκειται να εξοφληθούν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας: Επισημαίνεται ότι όσοι δικαιούχοι πρόκειται να λάβουν κατά την ίδια περίοδο πληρωμής πρόσθετες αποζημιώσεις από...

Εξοφλήσεις Ενταλμάτων Νοεμβρίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2023 πρόκειται να εξοφληθούν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας: Επισημαίνεται ότι όσοι δικαιούχοι πρόκειται να λάβουν κατά την ίδια περίοδο πληρωμής πρόσθετες αποζημιώσεις από...

Εξοφλήσεις Ενταλμάτων Οκτωβρίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2023 πρόκειται να εξοφληθούν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας:

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας – Αυγούστου 2023

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Β΄Αθήνας (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014).

Εξοφλήσεις Ενταλμάτων Σεπτεμβρίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2023 πρόκειται να εξοφληθούν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας: