Αναγνώριση προϋπηρεσίας 

Για αίτηση για αναγνώρισης προϋπηρεσίας ΕΚΤΟΣ δημόσιου τομέα ΜΟΝΟ για βαθμολογική εξέλιξη ( Ν.4452/2017 ) , παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση (επισυνάπτοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά) και τον πίνακα προϋπηρεσίας. Για αίτηση για αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών  ΚΑΙ για μισθολογική εξέλιξη Μ.Κ ( Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ...