Υποβολή αιτήσεων παραίτησης Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ-ΕΒΠ Έτος 2022-23

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης Εκπαιδευτικών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχολ. Έτους 2022-2023.