Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: Σύνταξη Προϋπολογισμού & Απολογισμού Δ/νσης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας – Αυγούστου 2023

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Β΄Αθήνας (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014).

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας – Ιουλίου 2023

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Β΄Αθήνας (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014).

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας – Ιουνίου 2023

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Β΄Αθήνας (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014).

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας – Μαΐου 2023

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Β΄Αθήνας (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014).

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας – Απριλίου 2023

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Β΄Αθήνας (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014).

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Β’ Αθήνας – Φεβρουάριος 2023

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης  Β΄Αθήνας (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014).

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Β’ Αθήνας – Ιανουάριος 2023

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης  Β΄Αθήνας (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014).

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Β’ Αθήνας – Δεκέμβριος 2022

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Β΄Αθήνας (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014).

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Β’ Αθήνας – Νοέμβριος 2022

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Β΄Αθήνας (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014).

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Β’ Αθήνας – Οκτώβριος 2022

Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης  Β΄ Αθήνας (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014).