Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: Άδειες Διοικητικού & Εκπ/κού Προσωπικού

Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMAIL grprosopadeies@dide-v-ath.att.sch.gr Α.) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα...

Υπουργείο Εσωτερικών: 2η Εγκύκλιος Εκλογών

Σχετικά με την Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, την Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών και τις Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος δείτε τη συνημμένη εγκύκλιο

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για Βουλευτικές Εκλογές

Α. Αναστολή Προσλήψεων και Υπηρεσιακών Μεταβολών Β. Ανάκληση και Απαγόρευση Χορήγησης Κανονικών Αδειών Γ. Διευκολύνσεις Υπαλλήλων για την Άσκηση του Εκλογικού τους Δικαιώματος Δείτε τη συνημμένη Εγκύκλιο

Έντυπα Αδειών Αναπληρωτών

Πρότυπα Αδειών Αναπληρωτών ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMAIL...

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

Α. Εγκύκλιοι και ΦΕΚ 1. Άδειες Μονίμων Εκπαιδευτικών ΑΔΕΙΕΣ-ΜΟΝΙΜΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.pdf 2. Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε Νεοδιόριστο εκπαιδευτικό και μέλος ΕΕΠ/ΕΒΠ κατόπιν της έκδοσης της Α2367/16-12-2021 Απόφασης του ΣτΕ ΑΔΕΙΑ-ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ-ΜΕ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΣΕ-ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟ.pdf 3.Χορήγηση άδειας Πατρότητας ΑΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ.pdf 4. Άδεια Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής...

Άδειες άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι για τις άδειες  άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση Μεταπτυχιακών Σπουδών ισχύει η εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 86104/Ε3 /30-5-2019  (ΑΔΑ:6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ ). Παρακαλούμε να χρησιμοποιούνται ως αιτήσεις τα σχετικά έντυπα της εγκυκλίου καθώς και...