Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: Θέματα Αναπληρωτών & Ωρομισθίων Εκπ/κών

Τροποποιητική Απόφαση Τοποθέτησης – Διάθεσης Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης

Σχετικά με την Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης – Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού...

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ

Σχετικά με την Απόφαση Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ (πρόσληψη 30-01-2024).Οι προσληφθέντες/-είσες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 απευθείας στην Σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται...

Απόφαση Τοποθέτησης Αναπληρωτών Σχολικού Έτους 2023-2024 Τακτικού

Σχετικά με την Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ΑΘΗΝΑΣ _Τακτικού Προϋπολογισμού _Διδακτικό Έτος 2023 – 2024

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης

Οι προσληφθέντες/-είσες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 απευθείας στην σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Τροποποιητική Απόφαση Τοποθέτησης /Διάθεσης Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης ΠΔΕ – Ανάληψη 29-01-2024

Σχετικά με την Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης – Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού...

Απόφαση Τροποποίησης Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Σχετικά με την Απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2023 – 2024

Τροποποιητική Απόφαση Τοποθέτησης – Διάθεσης Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης ΠΔΕ_Ανάληψη 15-01-2024

Σχετικά με την Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης – Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού...

Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων για το Σχολικό Έτος 2023 -2024 _ Ανακοινοποίηση στο ορθό

Σχετικά με την έναρξη της Ενισχυτικής διδασκαλίας Γυμνασίων για το Σχολικό Έτος 2023 – 2024

Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθήματων  (ΕΔΕΜ) 2023-2024 για το σχολικό έτος 2023-2024

Επισυνάπτονται: η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ για την έναρξη της Ενισχυτικής διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων ΕΔΕΜ, ο πίνακας με τους επιτυχόντες και επιλαχόντες υποψηφίους και η κατανομή των κλάδων ανά ωρες στα Σ.Κ.Α.Ε.Οι επιτυχόντες και επιλαχόντες...

Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2023-2024

Επισυνάπτονται: η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ για την έναρξη της Ενισχυτικής διδασκαλίας στη Δ.Ε., ο πίνακας με τους επιτυχόντες και επιλαχόντες υποψηφίους και η κατανομή των κλάδων ανά ώρες στα Σ.Κ.Α.Ε.Οι επιτυχόντες και επιλαχόντες υποψήφιοι/ες...