Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: ΠΥΣΔΕ

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:  6 / 20-02-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δ.Ε. Β΄ Αθήνας (αρ. πρωτ:  2903/20-02-2024)

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:Φ.11.2/2528/13-2-2024 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας. Από Τμήμα Α’ Διοικητικού.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:  4 / 07-02-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δ.Ε.  Β’ Αθήνας

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ: 4 / 07-02-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δ.Ε.  Β’ Αθήνας, (Αρ Πρωτ.:  2237/08-02-2024)

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.11.2/1787/02-02-2024 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:   3 / 19-01-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δ.Ε.  Β’ Αθήνας

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: Φ.11.2/308/09-01-2024 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 28/18-12-2023 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δ.Ε  Β’ Αθήνας  (Αρ. πρωτ.:  20591/19-12-2023 Από Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Τελικός Πίνακας  Μορίων  Εκπαιδευτικών Δ.Ε. που Υπέβαλαν Αίτηση Μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή Σχολικού Έτους 2023 -2024  Όπως Τροποποιήθηκε Μετά τις Ενστάσεις που Υποβλήθηκαν

 Οι υπόλοιποι πίνακες παραμένουν όπως αναρτήθηκαν στις 21-11-2023, καθώς δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και δεν υπήρξε μεταβολή