Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: Υπηρεσιακές Μεταβολές Διοικητικού & Εκπκού Προσωπικού/Συντάξεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Ορθή Επανάληψη ως προς την Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων Σχετικά με την Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων  ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης 

Πρόσκληση Eκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδων  ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για Yποβολή Aιτήσεων Aπόσπασης

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Π/Θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης

Πίνακες Μοριοδότησης για Οριστική Τοποθέτηση ή Βελτίωση 2022-2023

Ανακοινώνονται οι Πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση θέσης Ø  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε  ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ø  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Δ.Ε. ΓΙΑ...

Αμοιβαίες Μεταθέσεις 2023

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄,...

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ-ΕΒΠ Έτος 2022-23

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης Εκπαιδευτικών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχολ. Έτους 2022-2023.

Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών 2021

Επισημαίνουμε ότι βάσει της επισυναπτόμενης εγκυκλίου, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά με υπεύθυνη δήλωση στο gov.gr από την Τετάρτη 17-2-2021 έως και την Τετάρτη 10-3-2021 και αποστέλλονται στη Δ/νση μέσω e-mail στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού (tmprosop@dide-v-ath.att.sch.gr) υπόψη κ. Βιτάλη.