Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: Θέματα Ειδικής Αγωγής

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ

Σχετικά με την Απόφαση Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ (πρόσληψη 30-01-2024).Οι προσληφθέντες/-είσες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 απευθείας στην Σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται...

Ειδική Πρόσκληση (2η) για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Θέσεων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αιτήσεις από την Παρασκευή 15 έως και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για Έκδοση Πιστοποιητικού Διαπίστωσης Πάθησης για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ατόμων που Πάσχουν από Σοβαρές Παθήσεις το Ακαδημαϊκό Έτος 2024 -25

Σχετικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024 -2025 ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Ανάρτηση Πίνακα Μορίων των Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που Υπέβαλαν Αίτηση Μετάθεσης  Σχολικού Έτους 2023 – 2024

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ (006.ΕΕΠ-ΕΒΠ) Ενστάσεις επί των στοιχείων του πίνακα μορίων  υποβάλλονται αποκλειστικά  ηλεκτρονικά από 05-12-2023 έως και 08-12-2023  στη Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας Τμήμα Γ΄ Προσωπικού στο email: tmprosop@dide-v-ath.att.sch.gr

Ειδική πρόσκληση για κάλυψη λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ

​Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε  Ειδική Πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρακαλείσθε για την ανάρτησή της στις ιστοσελίδες σας. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 26 Οκτωβρίου...

Πρόσκληση Μελών (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ) για Υποβολή Αιτήσεων Μετάθεσης Σχολικού Έτους 2023-2024

Σχετικά με την Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023 – 2024

Απόφαση Τοποθέτησης – Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Στην Εκπαίδευση Μαθητών (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ)

Σχετικά με την Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή...

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Σε Λειτουργικά Κενά Ειδικής Αγωγής

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14/25-08-2023 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας.

Εγκύκλιος Αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Σχετικά με την Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ για υποβολή αίτησης – δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών Αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2023 – 2024

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων α) εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και β) μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ για απόσπαση εντός του ΠΥΣΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

Καλούνται: α) οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και β) τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ, που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ...