Αξιολόγηση Χρήστη:  / 2
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής. Οι υποψήφιοι που θα διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις στους πίνακες, ως προς τη μοριοδότηση έτσι όπως την ορίζει η με αριθμ. πρωτ. 126653/Δ3/06-08-2015 (AΔΑ: 7Δ0Χ465ΦΘ3-Ζ4Ζ) πρόσκληση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται να υποβάλουν ένσταση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής (προς Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (02) εργασίμων ημερών, από Δευτέρα, 28.09.2015 έως και Τρίτη, 29.09.2015 και ώρα 15:00. Δείτε σχετικά έγγραφα.