Από τη Δ/νση Δ.Ε. Β' Αθήνας ανακοινώνονται τα εγκεκριμένα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 Δείτε το σχετικό έγγραφο.