Από την Δ/νση Δ.Ε. Β' Αθήνας ανακοινώνεται το πρόγραμμα για τις προφορικές εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Ιουνίου 2016. Δείτε το πρόγραμμα προφορικών και γραπτών εξετάσεων.