Γνωστοποιείται ότι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 μπορούν να παραλαμβάνουν τα Πιστοποιητικά, από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας οδός Μεσογείων 324 Αγία Παρασκευή στο ισόγειο τμήμα ιδιωτικής εκπαίδευσης , με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου, καθημερινά κατά τις ώρες 9-1. Εάν δεν δύναται να προσέλθει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως ή ο νόμιμος κηδεμόνας και εκπρόσωπός του (εφόσον είναι ανήλικος) , μπορεί να τα παραλάβει άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής» προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα.