Οδηγίες για την μισθοδοσία αναπληρωτών έργων ΕΣΠΑ. Δείτε σχετικό έγγραφο.