Σας υπενθυμίζουμε ότι ως ημερομηνία και ώρα εκλογής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) της ΔΔΕ Β’ Αθήνας στα υπηρεσιακά συμβούλια ΚΥΣΔΙΠ και ΠΥΣΔΙΠ έχει οριστεί η Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, από 8.00 έως 17.00. Χώρος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται το ισόγειο (Τμήμα A’ Διοικητικού) της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας, Μεσογείων 324.