Ανακοινώνονται  τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις (Πράξη ΠΥΣΔΕ 24/4-6-2019), στο πλαίσιο της ρύθμισης υπεραριθμιών της οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών (α’, β’ και γ’ φάση). Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την πράξη αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους.

Δείτε το συνημμένο αρχείο