Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 25-07-2019 έως και Τρίτη 20-08-2019.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.