Μετά την εξέταση των ενστάσεων και των αιτήσεων τροποποίησης με τις αρ. 35/17-9-2019 και 36/18-9-2019 πράξεις ΠΥΣΔΕ, ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2019-2020.  

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται, αναλαμβάνουν άμεσα υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους.

Οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν χωρίς τοποθέτηση, θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται στα σχολεία που τοποθετήθηκαν με απόφαση του Διευθυντή την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας στη Διεύθυνση. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί τροποποίηση τοποθέτησης με τις ανωτέρω πράξεις ΠΥΣΔΕ, ισχύει ό, τι έχει ανακοινωθεί και συνεπώς η ένσταση έχει απορριφθεί. 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.