Σας υπενθυμίζουμε το Πρόγραμμα Εξετάσεων ΑΣΕΠ- Τράπεζας της Ελλάδος στις 25-1-2020 και 26-1-2020 σε Εξεταστικά Κέντρα της Δ.Δ.Ε. Β' Αθήνας.

Επισυνάπτονται οι Διευθύνσεις των Εξεταστικών Κέντρων και το Πρόγραμμα Εξετάσεων
συνημμένα αρχεία