Λόγω της τεράστιας ανταπόκρισης των εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση της Επιστημονικής Διημερίδας με θέμα:

"Παιδιά σε κίνδυνο"

(Ο ρόλος του σχολείου στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού)

η Διημερίδα θα επαναληφθεί

την Παρασκευή 21/02/2020 από τις 16:30 έως τις 20:00 και

το Σάββατο 22/2/2020 από τις 10:00 έως τις 14:30,

στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134, Αθήνα.

Σκοπός της διημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα κακοποίησης/παραμέλησης, εμπορίας, και εκμετάλλευσης παιδιών και εφήβων, καθώς και για τον ρόλο του εκπαιδευτικού και του σχολείου στην πρόληψη, ανίχνευση και διαχείριση τέτοιων φαινομένων.

Η Διημερίδα απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων των σχολείων αρμοδιότητας των Δ.Δ.Ε. Β’, Γ, Δ’, Αθήνας, Δυτ. Αττικής και Πειραιά, και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων των σχολείων αρμοδιότητας των Δ.Π.Ε. Α’, Β’, Γ’, Δ’, και Δυτ. Αττικής , το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, και τους σχολικούς ψυχολόγους. Απαιτείται προεγγραφή.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους είχαν δηλώσει και δεν μπόρεσαν λόγω έλλειψης θέσεων να παρακολουθήσουν την διημερίδα τον Ιανουάριο οι οποίοι μπορούν να επιβεβαιώσουν την επιθυμία συμμετοχής τους μόνο ηλεκτρονικά στην παρακάτω Φόρμα, έως την Παρασκευή 14/02 στις 22:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZpEOMDsxCkRla_x6m83ufhJyPzfAiyLoHeY8xnNWMt4ioWw/viewform

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για τις νέες αιτήσεις συμμετοχής συμπληρώστε τη φόρμα στο ακόλουθο link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd21jBPl650WJT6hhSQBUerZKBTT-x9X78xVWqN9pbV4DvWw/viewform 

Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης δείτε το συνημμένο αρχείο.