Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι από τη Δευτέρα 17-2-2020 το αρμόδιο τμήμα της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας για την υποβολή δικαιολογητικών της 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, θα δέχεται το κοινό καθημερινά σύμφωνα με τις λίστες των ηλεκτρονικών ραντεβού μέχρι και τις 04-03-2020.  Παρακαλούμε όπως προσκομίζετε την εκτύπωση του προσωπικού σας ηλεκτρονικού ραντεβού.

Για τη διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες του συνημμένου αρχείου.