Σχετικά με τη νέα παράταση προθεσμίας δικαιολογητικών για τους υποψήφιους της προκήρυξης 2ΓΕ/20119 και 1ΓΤ/2020 παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο.

Επίσης ενημερώνουμε το κοινό ότι για τη διευκόλυνσή του επανενεργοποιήθηκε η εφαρμογή του "Ηλεκτρονικού Ραντεβού".

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την προσέλευσή σας είναι απαραίτητη η προσκόμιση της εκτύπωσης του ηλεκτρονικού σας ραντεβού.