Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 15 Μαρτίου 2020 πρόκειται να εξοφληθούν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της ΔΔΕ Β' Αθήνας:

ΚΠγ Νοεμβρίου 2019

ΑΣΕΠ διαγωνισμός 25 & 26 Ιανουαρίου 2020

Υπερωρίες εκπαιδευτικών μηνών Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019

Υπερωρίες αποσπασμένων σε πολιτικά γραφεία μηνών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020

Μη χορηγούμενη άδεια λόγω πανελλαδικών παρελθόντων ετών

Αποζημίωση Σαββάτου 29/6/2019 για το ειδικό μάθημα "Μουσική Αντίληψη και Γνώση"