Σας ενημερώνουμε ότι στην αριστερή πλευρική στήλη, στο πλαίσιο "Οικονομικά Θέματα", έχει προστεθεί ο σύνδεσμος "Εξοφλήσεις Ενταλμάτων", από όπου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για τα χρηματικά εντάλματα της ΔΔΕ Β' Αθήνας που πρόκειται να εξοφληθούν άμεσα (υπερωρίες, Πανελλαδικές, ΚΠγ κλπ).