Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν τοποθετηθεί σε σχολεία αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε.  Β΄ Αθήνας και πρέπει να καταχωριστούν στο σύστημα "Εργάνη", όπως επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Τμήμα Πληροφορικής & Ν. Τεχνολογιών πριν από την επίσκεψή τους στην υπηρεσία (τηλ. 2106013952).