Λόγω της προσωρινής παύσης στη λειτουργία των σχολείων έχει σταματήσει η καταχώριση στο σύστημα "Εργάνη" για την πρακτική άσκηση φοιτητών σε σχολεία αρμοδιότητάς μας. 

Η εν λόγω καταχώριση θα επανεκκινήσει με την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων.