Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 15 Απριλίου 2020 πρόκειται να εξοφληθούν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της ΔΔΕ Β' Αθήνας:

•Υπερωρίες εκπαιδευτικών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020, για όσα σχολεία έχουν ανταποκριθεί.