Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί στη Δ' φάση μέσω τακτικού προϋπολογισμού (κι έχουν ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από το Τμήμα Β' Οικονομικού), να ενημερωθούν από τα επισυναπτόμενα έγγραφα σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν στο Τμήμα Β' Οικονομικού.

Δείτε εδώ τα συνημμένα αρχεία.