Ανακοίνωση πινάκων αιτούντων και επιτυχόντων αναπληρωτών για το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχολικού έτους 2020-2021 όπως και της κατανομής ειδικοτήτων-ωρών ανά ΣΚΑΕ. Οι επιτυχόντες οφείλουν να προσέλθουν μόνο την Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 09:00 π.μ. συμφώνα με την αριθμ.8487/Δ2/25-01-2021 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ έχοντας μαζί τους όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών. Δείτε εδώ τους πίνακες. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ. Δείτε την σχετική εγκύκλιο εδώ.