Εδώ είναι διαθέσιμη η φόρμα ατομικών στοιχείων που θα πρέπει να συμπληρώνουν οι αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού και η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται συμπληρωμένη με e-mail στο Τμήμα Β’ Οικονομικού.

Η φόρμα σε excel