Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 15 Μαρτίου 2021 πρόκειται να εξοφληθούν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της ΔΔΕ Β' Αθήνας:

Υπερωρίες εκπαιδευτικών παρελθόντος έτους (μέχρι Δεκέμβριο 2020, για όσα σχολεία ανταποκρίθηκαν εγκαίρως)

Υπερωρίες αποσπασμένων σε πολιτικά γραφεία Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020

Υπόλοιπα από Σάββατα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020