Ανακοινώνεται τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού με την υπ’ αριθμ.:  Φ.11.2/2814/12-3-2021, Απόφαση του Δ/ντή Δ.Ε Β’ Αθήνας.

 

Δείτε εδώ το συνημμένο πίνακα.