Ανακοινώνονται οι πίνακες στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.» (MIS 5083897) για το σχολικό έτος 2020-2021:

α)  πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΔΕΜ (εδώ)

β)  πίνακας κατανομής ωρών - ειδικοτήτων ανά ΣΚΑΕ (εδώ)