Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 15 Απριλίου 2021 πρόκειται να εξοφληθούν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της ΔΔΕ Β' Αθήνας:

Υπερωρίες εκπαιδευτικών παρελθόντος έτους (μέχρι Δεκέμβριο 2020), για όσα σχολεία ανταποκρίθηκαν.

Υπερωρίες εκπαιδευτικών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021, για όσα σχολεία ανταποκρίθηκαν.