Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 15 Μαΐου 2021 πρόκειται να εξοφληθούν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της ΔΔΕ Β' Αθήνας:

 

Υπερωρίες αποσπασμένων σε πολιτικά γραφεία Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021.