Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2021 πρόκειται να εξοφληθούν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της ΔΔΕ Β' Αθήνας:

Υπερωρίες αποσπασμένων σε πολιτικά γραφείαΜαρτίου και Απριλίου 2021.

Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων στις εξετάσεις ΚΠγ περιόδου 2021Α