Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Σας ενημερώνουμε ότι για τις άδειες  άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση Μεταπτυχιακών Σπουδών ισχύει η εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 86104/Ε3 /30-5-2019  (ΑΔΑ:6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ ).

Παρακαλούμε να χρησιμοποιούνται ως αιτήσεις τα σχετικά έντυπα της εγκυκλίου καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά.