Σχετικά με τα δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών / μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2021 - 2022 θα τα αναζητήσετε στην κατηγορία ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΛHΡΩΤΕΣ

Πληροφορίες για τη διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών / μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ  και στο link: www.minedu.gov.gr/anaplirotes