Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινοποιούνται στο ορθό τα λειτουργικά κενά Γενικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα λειτουργικών κενών.

 

Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση, σε περίπτωση μη υποβολής νέας, θα ληφθεί υπόψη η αρχική  δήλωση.

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε υπόδειγμα δήλωσης.

 

Υπενθυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης είναι η Δευτέρα 30-8-2021 και ώρα 10:00.