Ανακοινώνονται τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά με την Πράξη ΠΥΣΔΕ 26/24-9-2021.

 Δείτε εδώ το συνημμένο ΑΡΧΕΙΟ.