Ανακοινοποιούνται στο ορθό οι τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά της πράξης 26/24-09-2021 στον κλάδο ΠΕ03.


Δείτε εδώ το ΑΡΧΕΙΟ.