Ανακοινώνονται τοποθετήσεις  σε λειτουργικά κενά  με την  πράξη 29/06-10-2021, σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.