Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή του  μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2021 δείτε το συνημμένο έγγραφο εδώ.