Σχετικά με την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών  στην τριτοβάθμια  εκπαίδευση  για το ακαδημαϊκό έτος  2021-2022 δείτε το σηνημμένο έγγραφο εδώ.