Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Ανακοινώνονται οι με αρ. πρωτ.13169/29-10-2021 (ΠΔΕ) και 13170/29-10-2021 (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών Γενικής Αγωγής του Δ/ντή Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ που προσλήφθηκαν με τις αρ. 136258/Ε1/25-10-2021 (ΑΔΑ:9ΕΞΦ46ΜΤΛΗ-ΧΞ0) και 136259/E1/25-10-2021 (ΑΔΑ:90Ψ46ΜΤΛΗ-ΟΡΧ) Αποφάσεις πρόσληψης του ΥΠΑΙΘ αντίστοιχα.

 

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από Δευτέρα 01/11/2021 έως και Τρίτη 02/11/2021 στα σχολεία κύριας τοποθέτησής τους από τις 08:00 π.μ. έως και τις 11:00 π.μ.

Δείτε εδώ τα συνημμένα αρχεία.