Από την Δ/νση Δ.Ε. Β' Αθήνας ανακοινώνονται τα εγκεκριμένα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014. Δείτε το σχετικό έγγραφο.