Καλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα σεμιναρίων που αναγράφεται στο συνημμένο πίνακα.