Ανάληψη υπηρεσίας και θερινές υπηρεσίες εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας. Δείτε σχετικό έγγραφο.