Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσων Διευθυντών και Υποδιευθυντών με επιλογή σε ΣΔΕ και ΔΙΕΚ. Δείτε τα σχετικά έγγραφα.