Γνωστοποιείται στους ενδιαφερομένους ότι κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών, οι Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ.Ε. Β' Αθήνας θα παραμένουν ανοικτές για το  κοινό κάθε Τετάρτη και ώρα 09:00 - 14:00.